مخالفت رژیم صهیونیستی با درخواست اروپا درباره اسیران فلسطینی

آفریقا و خاورمیانه

رژیم اشغالگر قدس با درخواست هیئتی از اتحادیه اروپا برای ملاقات با اسیران فلسطینی در زندانهای این رژیم مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، مقامات رژیم صهیونیستی دادن مجوز به هیئتی از پارلمان اروپا برای حضور در زندانهای این رژیم و دیدار با اسیران فلسطینی با هدف اطلاع از شرایط آنها را رد کرد.

منابع صهیونیستی امروز جمعه اعلام کردند دستور مخالفت با دیدار هیئت اروپایی از زندانهای اسرائیلی از سوی آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل صادر شده است.

به گفته این منابع، آلمر بروک رئیس کمیته خارجی پارلمان اروپا از سفیر رژیم صهیونیستی نزد اتحادیه اروپا درخواست کرد ترتیب سفر هیئتی از پارلمان اروپا به مناطق اشغالی برای دیدار با اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم اسرائیل را بدهد که این درخواست با مخالفت قاطع لیبرمن وزیر خارجه رژیم روبرو شده است.

لیبرمن با به تمسخرگرفتن درخواست پارلمان اروپا گفته است تنها در صورتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد از زندانهای اسرائیل دیدار کنند که آنها به یک هیئت اسرائیلی برای دیداراز زندانهای اروپا اجازه دهند.

به گفته این منابع، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی معتقد است درخواست اروپا با هماهنگی با فلسطینی ها در چارچوب طرح بین المللی مربوط به اوضاع اسیران فلسطینی و رسوا کردن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه آنها و نقض حقوق اسیران صورت گرفته است.

در حال حاضر حدود پنج هزار اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر قدس به سر می برند که 420 نفر از آنها از نوار غزه هستند.