بررسی سوال 2 نماینده از پورمحمدی در کمیسیون قضایی

مجلس,پورمحمدی,کمیسیون قضایی

كارگروه حقوق خصوصی این کمیسیون بررسی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان و کارگروه حقوق جزا بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را در روز دوشنبه در دستور کار خود دارند.

روز سه‌شنبه سوالات 2 نفر از نمایندگان از پورمحمدی وزیر دادگستری مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای كمیسیون قضائی و حقوقی روز یكشنبه دولایحه تجارت و نحوه اجرای محكومیتهای مالیرا که هر دو از سوی شورای نگهبان اعاده شده اند مورد بررسی قرار می دهند.

همچنین روز سه‌شنبه سوالات 2 نفر از نمایندگان از پورمحمدی وزیر دادگستری مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

علاوه بر این كارگروه حقوق خصوصی این کمیسیون بررسی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان و کارگروه حقوق جزا بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین را در روز دوشنبه در دستور کار خود دارند.

بررسی طرح حمایت از مالكیت صنعتی از دیگر برنامه هایی است که در روز دوشنبه در دستور کار كارگروه حقوق عمومی کمیسیون قضائی و حقوقی قرار دارد.

کد N165446