مطهرنیا در گفت وگو با ایلنا:

جهان می داند که ایران به دنبال تعامل سازنده است

سیاست خارجی

ایران کشوری مهم در مهم‌ترین جغرافیای جهان است که نظم آینده جهانی یکی از مهم‌ترین نقاط ژئو استراتژیک خود را در این کشور جستجو می‌کند در نتیجه کشورهای بزرگ جهان نمی‌توانند این بازیگر بزرگ منطقه‌ای را نادیده بگیرند.

یک کار‌شناس مسائل بین الملل گفت: جهان امروز پذیرفته است که ایران بر آن است که به جای ستیز به تعامل سازنده، رفتار معقولانه کنشهای مطلوب و کاربرد ادبیات مدبرانه روی آورد و از این رو طرفهای مقابل از یک سو متوجه قدرت ایران هستند و از سوی دیگر آماده امتحان جدی این پیام معقول قدرت ایران است.

مهدی مطهرنیا در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص سفر کا‌ترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا به ایران و تاثیر آن در رسیدن به یک برنامه جامع نهایی در پرونده هسته‌ای ایران، اظهار داشت: آنچه که در این باب و در منظر نخست باید به ‌آن توجه کرد اهمیت ساختاری این سفر از منظر جایگاه تعریف شده اشتون در مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در ادامه افزود: اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقام هماهنگ کننده اصلی مذاکرات هسته‌ای مطرح است و از این جهت باید گفت که جایگاه تعریف شده مهمی را در این مسیر دارا است، چرا که وی از یک سو نماینده اتحادیه اروپا و از سوی دیگر مسئول هماهنگی از سوی کشورهای ۱+۵ در جهت مدیریت دیپلماسی هسته‌ای است.

وی همچنین تصریح کرد: در واقعیت امر گروه ۱+۵ جدای تمام انتقاداتی که می‌توان به آن‌ها داشت، هم اکنون از منظر رئالیسم سیاسی مجری عملیاتی قطعنامه‌های شورای امنیت محسوب می‌شود و حال اینکه مشروعیت دارد یا نه بحث دیگری است، بنابراین اشتون از یک سو نشانی از اتحادیه اروپا را با خود دارد و از سوی دیگر مسئول هماهنگی ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای با ایران است و از طرفی نیز گروه ۱+۵ در واقعیت سیاسی موجود محصول فرایندی به نام شورای امنیت است.

مطهرنیا در تحلیل زمانی مذاکرات هسته‌ای ایران گفت: در زمان حال که مذاکرات نهایی بین ایران و ۱+۵ تحت عنوان مذکرات جامع برای رسیدن به یک پیمان نهایی آغاز شده است، سفر اشتون می‌تواند از اهمیتی زیادی برخوردار باشد.

این کار‌شناس مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه ژنو ۳ امضا شده و هم اکنون اشتون باید با گذار از فراز و نشیبهای چالشهای موجود برای رسیدن به یک توافق نامه نهایی وارد عمل شود،خاطرنشان کرد: اگرچه مرکز ثقل قدرت در ۱+۵ آمریکا و به تبع آن جان کری است، اما معاونت هماهنگ کننده و مدیریت این نشست‌ها به اشتون واگذار شده است و در نتیجه باید در حد و اندازه تعریف شده او این سفر را مهم دانست که علاوه بر‌آن باید با توجه به زمان سفر اشتون در اوج مدیریت چالشی فرا روی ۱+۵ و ایران در رسیدن به یک توافق نهایی این اهمیت را مضاعف پنداشت.

وی با اشاره به سبقت گرفتن هیاتهای دیپلماتیک برای سفر به ایران در چند ماه اخیر گفت: ایران کشوری مهم در مهم‌ترین جغرافیای جهان است که نظم آینده جهانی یکی از مهم‌ترین نقاط ژئو استراتژیک خود را در این کشور جستجو می‌کند، در نتیجه کشورهای بزرگ جهان نمی‌توانند این بازیگر بزرگ منطقه‌ای را نادیده بگیرند، اما باید این نکته را نیز بدانیم که ایران نیز باید با شناسایی واقع بینانه توانایی‌های خود در آینده جهان، به منافع ملی، آینده جهان و اسلام در آینده جغرافیایی ایران بیاندیشد.

مطهرنیا خاطرنشان کرد: دولت کنونی در ضمن نگاه اصولی به بنیانهای اساسی ارزشهای اساسی انقلاب خود، نگاهی واقع نگرانه به جهان امروز و آینده جهان مدنظر قرار داده و می‌خواهد با هزینه‌های کم، دستاوردهای قابل قبول تری به همراه داشته باشد و از این رو با دکترین تعامل سازنده هم اکنون مجوز برنامه غنی سازی در داخل ایران را در حد نیاز امروز و آینده نزدیک ایران دارا است.

این استاد دانشگاه همچنین در ادامه افزود: دولت کنونی توانسته تا حدودی با وجود نقصهای موجود ثبات و آرامش اقتصادی را در کشور به وجود آورد، اگرچه هنوز چالش‌های زیادی پیش رو دارد که قضاوت را سخت می‌کند، اما به هر حال جهان امروز پذیرفته است که ایران بر آن است که به جای ستیز به تعامل سازنده، رفتار معقولانه، کنشهای مطلوب و کاربرد ادبیات مدبرانه روی آورد و از این رو طرفهای مقابل از یک سو متوجه قدرت ایران هستند و از سوی دیگر آماده امتحان جدی این پیام معقول قدرت ایران است.

وی همچنین با تاکید بر احترام متقابل بین طرفین مذاکره کننده گفت: ضمن اینکه کشور ایران به نظم موجود در نظام بین الملل حرمت می‌گذارد، طرف مقابل نیز باید به قدرت ایران احترام بگذارد.

کد N165437