ناتو نخستین مأموریت مشترک با روسیه را به حال تعلیق درآورد

اوکراین

تهران- ایرنا- آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو روز چهارشنبه گفت که این سازمان در حال تشدید همکاری خود با اوکراین است اما ˈکل گستره همکاریˈ با روسیه را مورد بازبینی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، راسموسن پس از دیدار و گفت وگو با نماینده روسیه در ناتو، افزود: کل گستره همکاری ناتو - روسیه در دست بررسی است و وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو اوایل ماه آوریل در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد.

وی افزود: ناتو در همین زمان مشارکت خود با اوکراین را تشدید و همکاری برای حمایت از اصلاحات دموکراتیک را تقویت می کند.

راسموسن گفت که این ائتلاف نظامی تعامل با رهبران اوکراین- رهبران غیرنظامی و نظامی - را تشدید می کند و به تقویت ارتش این کشور کمک می کند و در این زمینه از جمله تمرین ها و رزمایش های بیشتری با اوکراین اجرا می کند.

وی افزود: اوضاع در اوکراین پیامدهای جدی برای امنیت و ثبات منطقه دارد و روسیه به نقض حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین ادامه می دهد. از این رو ناتو نخستین مأموریت مشترک خود با روسیه - اسکورت دریایی کشتی آمریکایی ˈکیپ ریˈ که وظیفه خنثی کردن سلاح های شیمیایی سوریه را بر عهده دارد - را به حال تعلیق در خواهد آورد. این اقدامات یک پیام روشن دارد و آن اینکه ˈاقدامات روسیه پیامدهایی دارد.ˈ

وی ادامه داد : اما در عین حال کار نابودی سلاح های شیمیایی سوریه ادامه خواهد یافت.

راسموسن در عین حال گفت: ناتو درها را برای گفت وگوی سیاسی باز می گذارد و از این رو آماده حفظ دیدار نمایندگان در شورای ناتو - روسیه همانند دیدار روز چهارشنبه است.

مترجمام**1078**1504
کد N165098