کمیسیون اروپا نسبت به خطر نرخ بالای بیکاری به اسپانیا هشدار داد

اسپانیا,بیکاری

مادرید- ایرنا- کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که اسپانیا در حال تجربه کردن عدم تعادل در اقتصاد کلان است و خطر بدهی عمومی و خصوصی بالا و نرخ زیاد بیکاری ، رشد و ثبات مالی این کشور را تهدید می کند .

به نوشته روزنامه ال پاییس ، کمیسیون بار دیگر از اسپانیا تقاضا کرد که اصلاحات اضافه در بازار کار و تلاش های مالیاتی برای کاهش سطح بدهی انجام دهد .

کمیسیون اروپا معتقد است که اصلاح مشکلات اقتصاد اسپانیا در ماه های اخیر به طور آشکاری پیشرفت داشته و بر خلاف آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد ، اسپانیا را در گروه کشورهای دارای نا تعادلی های بیش از حد قرار نمی دهد .

امر مذکور به این معنی است که کمیسیون اروپا، اسپانیا را از امکان اعمال تنبیه ها که می توانند تا یک دهم درصد تولیدات ناخالص داخلی برسند ، دور می کند.

کمیسیون اروپا درهمین حال اعلام کرد که به نظارت ویژه اعمال توصیه های سیاست اقتصادی اروپا از سوی اسپانیا ادامه خواهد داد .

کمیسیون اروپا در نظریه خود در مورد وضعیت اقتصادی اسپانیا گفت: در بخش های مختلفی ، اصلاح و تنظیمات نا تعادلی هایی که سال گذشته به عنوان ˈبیش از حدˈ مشخص شده بودند، به طور آشکاری پیشرفت داشتند و بازگشت به یک رشد مثبت باعث کاهش خطرات شده است .

برای کمیسیون اروپا ، سطح بسیار بالای بدهی عمومی و خصوصی چه داخلی و چه خارجی ، همچنان یک خطر برای رشد و ثبات مالی اسپانیا است .افزون بر آن ، به رغم کاهش اخیر میزان بیکاری ، این مشکل در سطح نگران کننده ای قرار دارد . بنابر این ، پیشنهاد داد که اصلاحاتی در بازار کاری در زمینه های انعطاف پذیری داخلی و تنظیم دستمزدها انجام گیرد .

کمیسیون اروپا همچنین توصیه کرد که باید سوق سیستم تولیدی به سوی بخش های صادراتی و بهبود رقابت بین المللی به منظور کاهش مقدار زیادی از بدهی های خارجی و بار سنگینی که این بدهی ها دارند، حفظ شود .

به رغم اینکه دولت اسپانیا تاکید دارد که سال گذشته به تعهدات خود در کاهش کسری بودجه تا سطح 5/6 درصد تولیدات ناخالص داخلی عمل کرده است ، بروکسل نیز تاکید دارد که اسپانیا به این اهداف عمل نکرده است .

در هر حال ، کمیسیون اروپا تصریح کرد بهبود وضعیت اقتصادی اجازه خواهد داد که اسپانیا به اهداف کاهش کسری بودجه به میزان 8/5 درصد در سال 2014 میلادی عمل کند .

اروپام **1234**1552
کد N165052