وزیر انرژی ترکیه: تحولات اوکراین بحران گازی در ترکیه ایجاد نخواهد کرد

کد N164931