مرگ یک شاهزاده عربستان

ملک عبدالرحمن

تهران - ایرنا - خبرگزاری قطر عصر چهارشنبه در یک خبر فوری از مرگ شاهزاده عربستان در سن 73 سالگی خبر داد.

این گزارش به نقل از بیانیه ای که عصر امروز از سوی دربار سلطنتی عربستان صادر شد اعلام کرد که ˈشاهزاده عبدالرحمن بن فیصل بن عبدالعزیز آل سعودˈ روز چهارشنبه در سه 73 سالگی در گذشت.

براساس این گزارش، خبرگزاری رسمی عربستان (ساپا) نیز به نقل از این بیانیه مرگ این شاهزاده را تایید کرد.

اطلاعاتی بیشتر از مسوولیت ها و جایگاه متوفی در ساختار سیاسیی عربستان منتشر نشده است.

مترجمام**1378**1856
کد N164916