گزارش تصویری؛ کاشت نهال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی