مشارکت 15 کشور درماموریت ناظران سازمان امنیت وهمکاری اروپا دراوکراین

اروپا,بحران92

تهران-ایرنا- یک منبع دیپلماتیک روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که 15 عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا(OSCE) با مشارکت در ماموریت ناظران نظامی در اوکراین موافقت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، این دیپلمات بدون اینکه جزییاتی بیشتری از این موضوع اعلام کند، افزود: 15 کشور از جمله امریکا و چند کشور اروپایی و آسیای میانه در این ماموریت نظارت نظامی حضور خواهند داشت.

اوکراین روز گذشته اعلام کرد که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به دعوت کی یف به منطقه کریمه که تحت کنترل روسیه است، سفر می کنند تا مناقشه نظامی در این شبه جزیره را دفع کنند.

بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که آیا روسیه به ناظران اجازه ورود به منطقه کریمه را خواهد داد؟، دیپلمات های اروپایی در عین حال اعلام کردند که موافقت روسیه در این رابطه به لحاظ قانونی ضروری نیست.

مترجمام**9234**1010
کد N164599