سفیر ایران در آژانس مطرح کرد:

اعتماد سازی ایران در مقابل حذف کلیه تحریم ها و خارج شدن پرونده هسته ای از شورای امنیت

سیاست خارجی

سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به مذاکرات ایران و 1+5 گفت: حذف موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رفع همه تحریمها و نیز برقراری همکاریهای بین المللی هسته ای غیر نظامی، اجزاء عمده یک موافقتنامه نهایی هستند در مقابل، اقدامات توافق شده شفاف ساز و نظارت بیشتر بر فعالیتهای صلح آمیز هسته ای به اطمینان متقابل خواهد افزود و اعتماد را تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  متن سخنرانی نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس، مدیر کل  و همکاران گرامی،

در آغاز مایلم سپاسگزاری کشورم را از حمایت مستمر اعضای جنبش عدم تعهد از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران اعلام نمایم.

آقای رئیس،

از زمان آخرین نشست ما، شاهد چندین تحول مهم و مثبت در مورد موضوعی که در مقابل شورای حکام قرار دارد، بوده ایم. برنامه اقدام مشترک (JPA) ، که در تاریخ 24 نوامبر 2013 مورد توافق وزرای خارجه ایران و کشورهای 1+5 در ژنو قرار گرفت، از تاریخ 20 ژانویه 2014 توسط همه طرفهای برنامه اقدام مشترک به اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران شروع به اجرای اقدامات داوطلبانه ذیل برنامه اقدام مشترک نموده و کلیه این اقدامات مورد نظارت و تایید آژانس قرار گرفته است. مایلم از مدیر کل آمانو و اعضای تیم آژانس برای تلاشهایشان در این رابطه و گزارشی که حاکی از چنین تاییدی است، قدردانی نمایم.

بعلاوه گزارش اخیر آژانس مجددا تایید می کند که فعالیتهای هسته ای ایران، صلح آمیز و  تحت پادمان جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند. در حالی که ما تحفظات شدیدی نسبت به برخی بخشهای تکراری گزارش بویژه در خصوص قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت، موضوع کد اصلاحی 1/3، پروتکل الحاقی و توصیف نادرست موضوعات گذشته به عنوان ابعاد احتمالی نظامی داریم،  لیکن به اعتقاد ما محتوای کلی گزارش، دلگرم کننده و سودمند است.

در رابطه با موضوعات گذشته و فعلی که تا کنون توسط آژانس حل نشده اند، ایران ذیل "بیانیه مشترک در مورد چهار چوب برای همکاری" که به امضای ایران و آژانس رسیده است، اجرای شش اقدام عملی را تکمیل نموده است. بعلاوه آژانس و ایران توافق کرده اند همکاری خود را با هفت اقدام عملی دیگر، تداوم بخشند.

آقای رئیس،

در تحول مهم دیگری، گروه 1+5 و ایران مذاکرات خود را از تاریخ 18 لغایت 20 فوریه در وین پیرامون یک موافقتنامه جامع آغاز کرده اند. در سه روز پربار که طی آن طرفها، همه موضوعاتی که لازم است جهت نیل به یک موافقتنامه جامع و نهایی بدانها پرداخته شود را شناسایی نمودند، جدول زمانی جلساتی در سطح مدیران کل برای چهار ماه آینده نیز به منظور تداوم این مباحث مشخص گردید. در مقاطع بین چنین نشستهایی، کارشناسان طرفین به بررسی جنبه های فنی موضوع ادامه خواهند داد. هم اکنون، کارشناسان فنی ایران و 1+5 در ساختمان سازمان ملل جهت بررسی جزئیات عناصر اصلی یک راه حل نهایی، با یکدیگر ملاقات دارند.

مهمترین مولفه در چنین مذاکراتی، اعتمـاد سـازی متقابل است. در واقع برنامه اقدام مشترک اشعار می دارد: "همه طرفها به منظور حفظ یک فضای سازنده برای مذاکرات توام با حسن نیت، کار خواهند کرد." جمهوری اسلامی ایران با داشتن عزم و اراده سیاسی قوی برای تعامل محتوایی با طرفهای دیگر، به سهم خودش، نه تنها در لفظ بلکه در عمل، نشان داده که به تعهداتش با حسن نیت احترام می گذارد. ما در مورد پیچیدگی موضوعات مورد بحث آگاه هستیم. همچنین به خوبی در مورد تلاشهای بدخواهانه دشمنان چنین راه مسالمت آمیزی مطلع هستیم. معهذا از آنجا که این مذاکرات از حمایت قوی ملتهای صلح دوست برخوردار است، موفقیت قابل حصول است.

یک راه حل جامع و پایدار که ایران را قادر سازد به اعمال حقوق لاینفک خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بویژه چرخه سوخت، بدون هیچ مانعی و ذیل معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای ادامه دهد، به اعتبار و یکپارچگی این معاهده مساعدت خواهد نمود. مضافا آنکه، حذف موضوع از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، رفع همه تحریمها و نیز برقراری همکاریهای بین المللی هسته ای غیر نظامی، اجزاء عمده یک موافقتنامه نهایی هستند. در مقابل، اقدامات توافق شده شفاف ساز و نظارت بیشتر بر فعالیتهای صلح آمیز هسته ای به اطمینان متقابل خواهد افزود و اعتماد را تقویت خواهد کرد.

آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک پیشرو در مبارزه با توسعه و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، قویا اعتقاد دارد که در اختیار داشتن سلاحهای هسته ای به قدرت هیچ ملتی نیفزوده و نخواهد افزود و امنیت و ثبات برای هیچ کشور یا منطقه ای به ارمغان نخواهد آورد. ما همگی باید علیه خطر این سلاحهای غیر انسانی کار کنیم و خواستار نابودی آنها شویم زیرا تنها تضمین قطعی علیه تهدیدات این سلاحها، امحاء کامل آنها است.

ایران به عنوان یک کشور عضو کلیه کنوانسیونهای مذاکره شده بین المللی منع سلاحهای کشتار جمعی، معتقد است که حقوق لاینفک استفاده صلح آمیز از فناوریهای مختلف، بویژه انرژی هسته ای، رکن اصلی چنین معاهداتی می باشد. بدون اجرای کامل این رکن اساسی، چنین معاهداتی علت وجودی خود را از دست خواهند داد.

مقامات ایرانی در عالی ترین سطوح همواره اظهار داشته اند که برنامه هسته ای ایران انحصارا برای مقاصد صلح آمیز باقی خواهد ماند و ما به اجرای کامل حقوق لاینفک خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، شامل چرخه سوخت، مطابق با مفاد معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهیم داد.

قبل از خاتمه، اجازه بدهید از همه کشورهای عضو برای حمایت از این فرآیند مسالمت آمیز که نقش آژانس را در استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای تقویت خواهد کرد تشکر نمایم.

در پایان در خصوص سخنرانی اسرائیل بایستی مطالب ذیل را اضافه کنم:

جنگ افروزان اسرائیلی در تل آویو که با صلح و راههای مسالمت آمیز حل موضوعات، بیگانه هستند چیزی به غیر از جنگ، تجاوز، اشغال و توسعه انواع سلاحهای کشتار جمعی بویژه سلاحهای هسته ای در زیر زمینهایشان  نمی دانند. صلح از منظر اسرائیل یعنی بیرون راندن فلسطینی ها از وطنشان و کشتار آنان، تخریب منازل آنها، ساخت شهرکهای غیر قانونی در سرزمینهای اشغالی و نیز حمله مکرر به همسایگان. بنا بر این ماهیت رژیم اسرائیل به آن اجازه نمی دهد که از هیچ ابتکار مسالمت آمیزی در جهان حمایت کند. در این روزها، مقامات این رژیم بیش از هر زمان دیگری احساس انزوا می کنند و لذا بار دیگر به تاکتیک منسوخ نشر اطلاعات جعلی و کذب روی آورده اند که یک تلاش بیهوده است. بایستی همچنین اضافه کنم که توامندی هسته ای این رژیم کمکی به آن، جهت کسب مشروعیت در منطقه و فرای آن نمیکند.