گزارش خبری - تحلیلی/

همکاری رژیم صهیونیستی با گروه های مسلح در سوریه؛ از ژست انسان دوستانه تا آموزش نظامی