اروپا 11 میلیارد یورو به اوکراین کمک می کند

اروپا

تهران- ایرنا- کمیسیون اروپا با اعطای یک کمک اقتصادی به ارزش 11 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، کمیسیون اروپا طی نشستی اعطای کمک اقتصادی به ارزش 11 میلیارد یورو به اوکراین را تصویب کرد.

تحولات سیاسی اخیر در اوکراین موجب شد تا این کشور بیش از پیش با مشکلات اقتصادی مواجه شود.

اتحادیه اروپا با هدف کمک به استقرار ثبات در اوکراین این کمک اقتصادی را در اختیار کیف قرار می دهند.

اروپام 1583**1856
کد N164228