ادعای سرکرده ارتش آزاد درباره نبرد القلمون

آفریقا و خاورمیانه

یکی از سرکردگان ارتش آزاد در گفتگو با یک روزنامه سعودی مدعی شد: ارتش سوریه و حزب الله لبنان در دام نبرد القلمون گرفتار شده اند و در این نبرد پیروز نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ابوالبراء" از سرکردگان گروه تروریستی ارتش آزاد در گفتگو با روزنامه سعودی عکاظ ادعا کرد: شرایط میدانی نبرد در قلمون با توجه به نگاه راهبردی گروههای مسلح، به نفع ماست.

وی با ادعای اینکه حزب الله و گروه بدر در نبرد القلمون تلفات بسیاری داده اند، افزود: نبرد القلمون، نبرد روستاها و اماکن ثابت نیست، بلکه نبرد تپه ها، کوهها و مکانهای راهبردی است.

وی افزود: ارتش سوریه از سیطره بر منطقه السحل خبر داده بود، این منطقه یک روستا کوچک و سقوط کرده از لحاظ نظامی محسوب می شود که ساکنان آن از 1500 نفر بیشتر نبودند که همه آنها قبل از آغاز نبردها به منطقه عرسال لبنان فرار کردند.

این سرکرده تروریستها گفت: نیروهای ما در داخل این روستا حضور ندارند و در کوههای اطراف متمرکز شده اند و هنوز در این نقاط حضور دارند.

سرکرده ارتش آزاد همچنین در تلاش برای روحیه دادن به گروههای تروریستی که در وضع دشواری به سر می برند، مدعی شد که حزب الله با ورود به نبرد القلمون در دام بزرگی گرفتار شده و علاوه بر اینکه تلفات بسیاری خواهد داد، قادر به پیروزی هم نخواهد بود.