دیدار بان کی مون با وزیر خارجه آلمان

اوکراین

نیویورک، ایرنا- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در دیداری با فرانک اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان مهمترین تحولات جهانی به ویژه بحران اوکراین را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش ایرنا سخنگوی بان کی مون اظهار داشت دبیرکل سازمان ملل در این دیدار بر ضرورت کاهش هر چه سریع تر تنش ها در اوکراین و دستیابی به راه حلی صلح آمیز تاکید کرد.

بان کی مون در این دیدار آمادگی سازمان ملل را برای همکاری همه جانبه در جهت تنش زدایی در مناطق بحران زده به ویژه در اوکراین اعلام کرده است.

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل افزود : طرفین در این دیدار علاوه بر بحران اوکراین موضوعات مختلفی از جمله وضعیت لبنان،افریقای مرکزی و کنگو را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دبیرکل سازمان ملل یان الیاسون معاون خود را برای کمک به حل بحران کنونی در اوکراین به کی یف فرستاده است و او هم اکنون سرگرم مذاکره با مقام های دولت جدید اوکراین می باشد.

اروپام 2253 **1908
کد N162581