المیادین اعلام کرد:

انفجارهای متوالی و تیراندازی شدید در طرابلس لیبی

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی و تیراندازی شدید در یکی از خیابانهای پایتخت لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از صدای انفجارهای متوالی در خیابان عمر مختار در طرابلس و شنیده شدن صدای تیراندازی شدید خبر داد.

خبرنگار شبکه المیادین به نقل از شاهدان عینی به حمله به ساختمان شبکه تلویزیون دولتی لیبی و به هوا برخاستن ستونی از دود از ساختمان این شبکه اشاره کرد.