بشار اسد:

هدف طرح جان کری خالی کردن فلسطین از اعراب است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سوریه در دیدار یک هیئت اردنی با وی با اشاره به طرح وزیر خارجه آمریکا در شناسایی اسرائیل به عنوان یک رژیم یهودی هدف آن را خالی کردن آن از اعراب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، بشار اسد گفت: هدف از تلاشهای جان کری وزیر خارجه آمریکا از شناسایی اسرائیل به عنوان یک رژیم یهودی، خالی کردن فلسطین از اعراب است.

وی افزود: سوریه به مخالفت با تلاشهایی که در منطقه برای شناسایی اسرائیل به عنوان یک رژیم یهودی در جریان است ادامه خواهد داد.

رئیس جمهوری سوریه که در دیدار یک هیئت اردنی با وی سخن می گفت خاطرنشان کرد: هئیت های مردمی نقش مهمی در مقابله با طرحهایی که علیه ملتهای منطقه در جریان است دارند به ویژه که نخبگان و نمایندگان طیفهای اجتماعی را در خود دارند.

وی اعلام کرد: ملت سوریه با وجود توطئه های و اقدامات خصمانه ای که علیه آن وجود دارد همچنان در کنار ملت اردن خواهد بود و از مبارزات آن برای حفاظت از هویت ملی دفاع می کند.