ابراز انزجار روسیه از اظهارات نماینده اوکراین در سازمان ملل

اوکراین,بحران92

مسکو-ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اظهارات نماینده دائمی اوکراین در سازمان ملل در مورد اتهامات وارده به ملی گرایان افراطی اوکراینی در دادگاه نورنبرگ در پایان جنگ دوم جهانی جعلی خوانده بود را انزجار آور خواند.

به گزاش ایرنا، این بیانیه یادآورشد: روسیه از اظهارات توهین آمیز ˈیوری سرگیفˈ نماینده اوکراین در سازمان ملل که اتهامات مطرح شده از سوی شوروی سابق به دادگاه نورنبرگ در مورد افراط گرایان اوکراینی را ساختگی خواند، منزجر کننده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: این گونه اظهارات از نماینده رسمی اوکراین، توهین به قربانیان جنگ دوم جهانی اعم از روس ها، اوکراینی ها و دیگر اقوام بود که قربانی اعمال وحشیانه ملی گرایان اوکراینی همدست فاشیست ها شده اند.

این بیانیه تاکید کرد: شواهد کافی برای اثبات جنایات ملی گرایان افراطی اوکراینی در سال های جنگ دوم جهانی در اختیار است.

وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه اعلام کرد که روسیه برای ارایه این مدارک به نماینده اوکراین در سازمان ملل آمادگی دارد.

اروپام/2242**518 **1010
کد N162435