کارگروه مشترک هند و پاکستان جلسه اعتماد سازی برگزار کرد

هند,پاکستان

ایرنا - دهلی نو - مقام های هند و پاکستان روز سه شنبه برای بررسی اقداماتی جهت اعتماد سازی در دهلی نو با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش ایرنا، دیدار ˈرفعت مسعودˈ مدیرکل وزارت امور خارجه پاکستان در امور جنوب آسیا با ˈرادرندرا تاننˈ دبیر وزارت امور خارجه هند در امور پاکستان در چارچوب کارگروه مشترک انجام شد.

در نشست این کارگروه دو طرف اقدامات لازم را برای تسهیل و بهبود شرایط تجاری در امتداد مرزها مورد بررسی قرار دادند.

پس از کشف مواد مخدر از یک کامیون حامل بار اعزامی از پاکستان در ماه گذشته، خطوط تجاری میان دو کشور به مدت پنج هفته مسدود شد.

پیش از این ˈعزیز احمد چودری ˈ معاون وزیر امور خارجه پاکستان و ˈتی سی ای رغوانˈ کمیسر عالی هند برای بررسی روشهای موجود جهت اعتماد سازی به توافق رسیده بودند.

آخرین نشست کار گروه مشترک هند و پاکستان سال گذشته در اسلام آباد برگزار شد.

آساق ** 2163 ** 275 **
کد N161905