معاون حزب حاکم ترکیه: هالک بانک بیش از 11میلیارد دلار ضرر کرده است

هالک بانک

آنکارا- ایرنا - ˈصالح کاپوسوزˈ معاون حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه گفت: هالک بانک در پی اجرای عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا در این کشور بیش از 11 میلیارد دلار متضرر شده است.

به گزارش ایرنا ، در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته شماری از منتسبان به دولت ترکیه از جمله مدیرعامل هالک بانک دستگیر شدند.

کاپوسوز که در شهر ˈوان ˈ در مورد ادعاهای مجریان عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشاء در ترکیه سخن می گفت ، افزود: عملیات یاد شده با هدف بی اعتبار کردن دولت ترکیه انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشاء صورت نگرفته بود کار انتقال نفت و گاز شمال عراق از طریق ترکیه به خارج از کشور صورت می گرفت و درآمد حاصله نیز به حساب هالک بانک واریز می شد، افزود : در چنین صورتی دست کم 5/11میلیارد دلار به حساب این بانک واریز می شد.

کاپوسوز گفت: عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا همچنین در جهت بی اعتبار کردن هالک بانک صورت گرفت.

خاورم**2012** 230 **1010
کد N161726