سفیر ایران در اسپانیا منصوب شد

سیاست خارجی

بنا به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران ، محمد حسن فدایی فرد بعنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در کشور اسپانیا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدایی فرد پیش از این بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کروواسی و کوبا، سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ، کاردار سفارت کشورمان در کشورهای کانادا و ونزوئلا و نیز سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلای ایران در نیویورک خدمت نموده است.

وی همچنین در سمت های رئیس اداره دوم غرب اروپا ، مدیر کل آمریکا، مدیر کل امور اجتماعی بین المللی، دستیار طرح و برنامه معاونت اروپا، آمریکا وزارت امور خارجه انجام وظیفه کرده و آخرین سمت وی قبل از این انتصاب مدیر کل شمال و شرق اروپا وزارت امور خارجه بوده است.