حزب‌الله، فرودگاه ساخت

تسنیم نوشت:

رسانه های لبنان مدعی شدند که حزب الله در نزدیکی بعلبک یک فرودگاه و همچنین تونل های سری ساخته است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه المستقبل، یکی از نشریه های لبنانی وابسته به جریان مخالف حزب‌الله امروز گزارش داد، این جنبش در دو منطقه نزدیک به بعلبک علاوه برای داشتن انبارها و تونل های سری، یک فرودگاه ساخته است.
در همین خصوص این نشریه گزارش داد، « حزب الله در دره بقاع، پس از اینکه این منطقه را از رئیس شهرداری سابق خرید، چیزی که به نظر می رسد یک فرودگاه باشد ساخته است.»
این گزارش همچنین افزوده است که حزب الله از چند هفته قبل شروع به استفاده از تسلیحات و راکت های جدید از جمله هواپیماهای بدون سرنشین "مرصاد1" و "مرصاد2" در عملیات های نظامی خود در سوریه کرده است.
بنابر این گزارش، حزب‌الله همچنین با نظارت متخصصان ایرانی انبارها و تونل های سری ایجاد کرده است.
این روزنامه همچنین به نقل از منابع امنیتی و نظامی گزارش داده است که حزب الله اخیرا راکت ها و تسلیحات مدرن را به منطقه یبرود سوریه انتقال داده است، جای که این جنبش درگیر نبردی سخت با تروریست ها شده است.

5252

کد N160810