انتصاب سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف

سیاست خارجی

بنا به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و تصویب روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران، عبدالرحیم ساداتی فر بعنوان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساداتی فر پیش از این بعنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کلمبیا و کاردار کشورمان در آرژانتین خدمت کرده است.

وی همچنین در سمتهای مدیر کل سیاسی آمریکای جنوبی ، مدیر کل وزارتی و مشاور وزیر امور خارجه انجام وظیفه کرده است.