• ۱۴بازدید

وزیر راه دولت اصلاحات:در دولتهای قبل هم فساد مالی وجود داشت،اما در دولت دهم،به سطح مدیران عالی رسید

احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به روزنامه آرمان گفت:

وبگردی