انگلیس حضور نظامی روسیه در اوکراین را بازگشت به دوران جنگ سرد دانست

روسیه,بحران92

سازمان ملل، ایرنا - نماینده دائم انگلیس درسازمان ملل با بیان اینکه جهان شاهد اشغال خاک اوکراین توسط نیروهای نظامی روسیه است، گفت : روسیه با این اقدام به دوران جنگ سرد در زمان شوروی سابق بازگشته است.

به گزارش ایرنا ˈمارک لیال گرانتˈ در نشست امروز شورای امنیت که به بررسی تحولات اوکراین اختصاص داشت، با انتقاد شدید از اظهارات نماینده روسیه : گفت همه می دانند که سخنان امروز چورکین برای توجیه تجاوز به اوکراین بی اساس است.

وی این بخش از سخنان نماینده روسیه مبنی بر اینکه احساسات ضد یهودی در اوکراین تشدید شده است، گفت :در اوکراین نه احساسات ضد یهودی شدت پیدا کرده ونه کلیساهای ارتدوکس های این کشور مورد حمله قرار گرفته اند.

نماینده انگلیس روسیه را متهم به حمایت از رییس جمهور سابق اوکراین کرد و گفت که ویکتور یانکوویچ کسی است که مردم اوکراین را دچار مذلت نموده و ثروت های کشورش را نابودی کرده است.

گرانت با اشاره به این که دولت روسیه یکی از امضا کنندگان معاهده سال 1994 بوداپست است از دولت مسکو خواست به تعهدات بین المللی خود عمل کرده و در چهارچوب توافقنامه بوداپست به تمامیت ارضی کشور اوکراین احترام بگذارد.

نماینده انگلیس در ادامه افزود : اعزام نیرو به کشور اوکراین هم اکنون به اعتبار سیاسی دولت روسیه لطمه سنگینی زده و این اقدام با واکنش های شدید بین المللی روبرو شده است

وی خاطر نشان کرد روسیه باید فوری نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کرده و بداند که حضور نظامی دراین کشورعواقب بدی را برای روسیه بدنبال خواهد داشت.

اروپام 2253 **1908
کد N160342