دو مامور پلیس مصر به اتهام قتل به زندان محکوم شدند

اسکندریه,خالد سعید

تهران -ایرنا- دو مامور پلیس مصر روز دوشنبه به اتهام کشتن یک فعال اینترنتی که موجب برانگیخته شدن تظاهرات اعتراض آمیز در قیام 2011 منجر به سرنگونی ˈحسنی مبارکˈ شد، هر یک به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از اسکندریه، این دو مامور پلیس در پی برگزاری محاکمه مجدد به اتهام قتل و شکنجه ˈخالد سعیدˈ در ژوئن 2010 پس از بازداشت غیرقانونی وی در شهر اسکندریه در سواحل دریای مدیترانه، محکوم شدند.

این دو مامور پلیس که ˈمحمود صالح محمودˈ و ˈعواد اسماعیل سلیمانˈ نام دارند، در محاکمه ابتدایی در اکتبر 2011 به اتهام خشونت بیش از حد، به هفت سال زندان محکوم شدند.

کشته شدن این فعال اینترنتی و انتشار تصاویری از چهره شکنجه این جوان 28 ساله بر روی شبکه اینترنت، موجب برانگیخته شدن تظاهرات علیه ˈحسنی مبارکˈ رییس جمهوری وقت شد.

هفت کنشگر در ژانویه سال جاری به اتهام برگزاری اعتراض خشونت آمیز و بدون مجوز در مقابل دادگاهی به دو سال زندان محکوم شدند.

از هنگام سرنگونی ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری پیشین مصر، دستکم 1400 نفر در درگیری ها و خشونت ها کشته شده اند که بیشتر آنها اسلامگرا بوده اند.

مترجمام**1486**5981
کد N160053