امضاء تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقاء دانش حقوقی دستگاه‌های اجرایی

مهر نوشت:

معاونت حقوقی رییس‌جمهور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه افزایش همکاری به منظور ارتقاء دانش حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان امضاء کردند.

این تفاهم‌نامه با حضور الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و مسعود نیلی، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری به امضاء رسید.

قرار است با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اجرای نظام جامع آموزش‌های حقوقی سازمان حقوقی دولت، آموزش ساده قوانین و مقررات کاربردی به مدیران و کارکنان دولت و همکاری در تدوین و تنقیح قوانین و مقررات گام‌های موثری برداشته شود.

یکی از اهداف دیگر این تفاهم‌نامه ارتقاء دانش حقوقی مورد نیاز شهروندان و دستگاه‌های اجرایی است که قرار است با کمک موسسه عالی آموزش و پژوهش این اقدام صورت گیرد.

 

23503

کد N159901