سید حسن نصرالله و نبیه بری :

بيانيه وزارتی بدون مقاومت پذیرفتنی نیست

آفریقا و خاورمیانه

دبیرکل حزب الله و رئیس پارلمان لبنان بر مخالفت خود با هر گونه بیانیه وزارتی که مقاومت را نادیده بگیرد و این عبارت در آن گنجانده نشود، تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان تاکید کرد سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله و نبیه بری رئیس پارلمان و رئیس جنبش امل لبنان تاکید کرده اند بیانیه وزارتی تنها در صورتی که کلمه مقاومت در آن گنجانده شود، پذیرفتنی خواهد بود.

این روزنامه نوشت در مقابل، سعدالحریری رئیس جریان المستقبل و تمام طیفهای جریان 14 مارس هم در مقابل بیانیه وزارتی که عبارت مقاومت در آن گنجانده شود، سکوت نخواهند کرد.

میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اخیرا در اظهاراتی تامل برانگیز که بیشتر همسو با مواضع غربی ها، رژیم صهیونیستی، 14 مارس و عربستان علیه مقاومت است، مدعی شد معادله طلایی لبنان،"ملت، ارتش و ارزشهای مشترک" است و به این ترتیب، جایگاه مهم مقاومت در لبنان را نادیده گرفت.