دیمتری مدودوف:| 150565

حاكمان جدید اوكراین دوام نمی‌آورند

سیاسی

دولت جدید در اوکراین با خشونت و به زور روی کار آمد به همین دلیل ثبات نخواهد داشت.

«دیمتری مدودوف» نخست‌وزیر روسیه تاکید کرد که اوضاع در اوکراین تغییر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مدودوف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، «ویکتور یانوکوویچ» رئیس‌جمهوری مخلوع اوکراین را رئیس‌جمهوری قانونی این كشور دانست.

وی تاکید کرد که اگر چه یانوکوویچ تا حدود زیادی در اوکراین قدرتی ندارد، اما به لحاظ قانونی رئیس‌جمهوری این کشور است.

نخست‌وزیر روسیه تصریح کرد که مسكو آماده بهبود روابط همه جانبه و بر اساس احترام با اوکراین است اما با دولت موقت کنونی که یانوکوویچ را از قدرت کنار زد، ارتباط برقرار نمی‌کند.

مدودوف در ادامه گفت که اوکراین در نظر مسکو گروهی از افراد که با خون‌ریزی و نقض قانون اساسی به قدرت دست یافتند، نیست.

وی همچنین تاکید کرد که اگر یانوکوویچ متهم به ارتکاب جرم است، باید به موجب قانون اساسی اوکراین از مقام خود برکنار می‌شد.

نخست‌وزیر روسیه هشدار داد که دولت جدید در اوکراین با خشونت و به زور روی کار آمد به همین دلیل ثبات نخواهد داشت.

وی تاکید کرد که کودتای جدید و حمام خون جدید در اوکراین به راه می‌افتد.

مدودوف در ادامه عنوان کرد که روسیه نیاز به اوکراین قوی و باثبات دارد؛ شریکی که بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند، نه شریکی فقیر که موفق به برآورده كردن نیازهای خود نیست.

کد N159248