بررسی بحران اوکراین در نشست شورای امنیت جمهوری چک

چک,بحران92

تهران-ایرنا- نخست وزیر جمهوری چک روز یکشنبه برگزاری نشست فوق العاده اعضای ارشد شورای امنیت ملی این کشور را برای بررسی بحران در اوکراین خواستار شد.

ˈبوسلاو سوبوتکاˈ نخست وزیر جمهوری چک یادآورشد: هدف برگزاری این نشست بازبینی اوضاع سیاست خارجی و امنیتی جمهوری چک به دنبال بحران در اوکراین است.

قرار است در این نشست علاوه بر نخست وزیر جمهوری چک، وزیران دفاع، کشور، دارایی و امور خارجه جدیدترین تحولات اوکراین را بررسی کنند و مواضع جمهوری چک را در مورد اوضاع اوکراین هماهنگ کنند.

در این نشست همچنین قرار است خطرات ناشی از تامین مایحتاج امور انرژی به جمهوری چک در زمان تشدید تنش ها در اوکراین مورد بررسی قرار گیرد.

جمهوری چک بخشی از نفت خام و گاز طبیعی خود را از طریق خط لوله از روسیه می گیرد که این خط لوله ها از قلمرو اوکراین می گذرد.

وزیر خارجه جمهوری چک همچنین اعلام کرد که سفیر روسیه را به وزارت خارجه جمهوری چک فرا خوانده است تا در مورد بحران اوکراین از وی توضیحاتی بخواهد.

وزیر خارجه جمهوری چک یادآورشد که تحرکات نظامی روسیه در منطقه کریمه نقض قوانین بین المللی و دیپلماسی تنها راه حل بحران در اوکراین است.

وی تاکید کرد: ما از روسیه می خواهیم که به دنبال راه حل نظامی برای حل و فصل بحران اوکراین به ویژه تنش ها در منطقه کریمه نباشد.

وزیر امور خارجه جمهوری چک همچنین یادآورشد که وی قصد ندارد به دلیل تحرکات نظامی روسیه در منطقه کریمه سفیر روسیه را از خاک جمهوری چک اخراج کند.

مترجمام**9234**1010
کد N157406