شمخانی

در مسائل امنیتی پیشگیری اولویت دارد

سیاست خارجی

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت آینده پژوهی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، بر ضرورت شناسایی مسائل و نقاط آسیب پذیر امنیتی و ارائه راه کارهایی برای ممانعت از تبدیل شدن آنها به بحران تأکید و نقش کرسی‎های مطالعاتی در این عرصه را مهم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست عمومی اعضای کرسی‎های مطالعاتی راهبردی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صبح امروز با حضور نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی در این نشست با اشاره به ضرورت گفتمان سازی در حوزه امنیت ملی با استفاده از ظرفیت‎های بومی اظهار داشت پیاده‎سازی الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی بدون در نظر گرفتن نقش فعال و بالنده برای مراکز تولیدکننده اندیشه‎ راهبردی امکان پذیر نمی‎باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص فعال‎سازی کرسی‎های نظریه پردازی و آزاد اندیشی و مراکز دانش بنیان را هدایت جریان نخبگی کشور به سمت تولید تفکر راهبردی عنوان کرد و افزود: دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به عنوان مرکز اصلی سیاستگذاری در موضوعات راهبردی کشور با ایجاد و فعال‎سازی کرسی‎های مطالعاتی تلاش خواهد کرد تا ظرفیت‎های ارزشمندی را که در حوزه اندیشه راهبردی در کشور وجود دارد به عرصه تصمیم سازی کلان متصل سازد.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این نشست با اشاره به شکل‎گیری ظرفیت‎های بالای نخبگی در عرصه دانشگاه‎ها مراکز مطالعاتی و دستگاه‎های اجرایی طی سالهای پس از انقلاب اسلامی، شبکه سازی برای فعال نمودن و بهره‎برداری از این ظرفیت‎ها در عرصه سیاستگذاری و تصمیمات کلان را از نیازهای مهم کشور دانست و خواستار تلاش دستگاه‎های مسئول برای ایفای نقش فعال در این خصوص شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اهمیت آینده پژوهی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، بر ضرورت شناسایی مسائل و نقاط آسیب پذیر امنیتی و ارائه راه کارهایی برای ممانعت از تبدیل شدن آنها به بحران تأکید و نقش کرسی‎های مطالعاتی در این عرصه را مهم دانست.

در ابتدای این نشست دکتر سیدعلی حسینی تاش معاون راهبردی شورایعالی امنیت ملی با ارائه گزارشی از اهداف، ضرورت‎ها و نحوه فعالیت‎ کرسی‎های مطالعاتی بر تعامل مستمر مراکز مطالعاتی راهبردی و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به منظور افزایش کیفیت و تناسب تولیدات مراکز با نیازمندی‎های واقعی کشور تأکید کرد.

همچنین در این نشست تعدادی از مسئولین مراکز مطالعات راهبردی و حوزه‎های تخصصی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به ارائه دیدگاه‎های خود در زمینه ساز و کارهای افزایش بهره‎وری کرسی‎های مطالعاتی پرداختند.