الیوم السابع خبر داد؛

تعویق محاکمه مرسی به علت شرایط نامساعد جوی

آفریقا و خاورمیانه

دادگاه جنایی قاهره از تعویق محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به روز سه شنبه به علت شرایط نامساعد جوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره امروز با صدور بیانیه ای از تعویق محاکمه "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده و 14 نفر دیگر از رهبران اخوان المسلمین به علت نامساعد بودن شرایط جوی خبر داد.

بنابراین گزارش، مقامات دادگاه جنایی قاهره علت تعویق محاکمه این افراد را عدم امکان انتقال این افراد به آکادمی پلیس به علت شرایط آب و هوایی اعلام کرده اند.

محمد مرسی در این دادگاه علاوه بر اتهامات در زمینه کشتار و ارعاب مردم با اتهاماتی در زمینه جاسوسی برای بیگانگان نیز روبرو است.