عکسی بسیار نادر و کمتر دیده نشده از احمدی نژاد و صادق محصولی

احمدی نژاد

عکسی بسیار نادر و کم یاب از احمدی نژاد منتشر شده است.

در این تصویر قدیمی احمدی نژاد و صادق محصولی در حال قنوت نماز هستند.
کد N156523