یانکویچ خشمگین، خودنویس خود را در نشست خبری شکست

ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین که در کنفرانس مطبوعاتی روستوف در روسیه شرکت کرده بود در حالی که خطاب به خبرنگاران سخن می گفت از شدت خشم قلمی که در دست داشت را شکست.

یانکویچ خشمگین، خودنویس خود را در نشست خبری شکستویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین که در کنفرانس مطبوعاتی روستوف در روسیه شرکت کرده بود در حالی که خطاب به خبرنگاران سخن می گفت از شدت خشم قلمی که در دست داشت را شکست.

 

 

 


ویکتور یانوکوویچ سخنانش را اینگونه آغاز کرد: «اجازه دهید تا به مردم اوکراین بگویم…» سپس او با مکثی چند ثانیه ای به پایین نگاه کرد و با نگاهی آخم آلود و خشمگین قلمی که در دست داشت را شکست. اما پس از لحظاتی بر خود مسلط شد و سخنانش را از سر گرفت: «می خواستم از شما عذرخواهی کنم.»

یورونیوز

52261

کد N154375