عثمانی در واکنش به احتمال تشکیل فراکسیون حامیان دولت:

تشکیل فراکسیون اعتدال به نفع دولت نیست/ سبد آرای دولت در مجلس کاهش می یابد

مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر گونه صف بندی جدید در مجلس به نفع دولت نیست، گفت:تشکیل فراکسیون حامیان دولت نه تنها مشکلی از دولت حل نمی کند بلکه مشکلات جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد و سبد آرای دولت در مجلس را کاهش می دهد.

محمدقسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی در واکنش به احتمال تشکیل فراکسیون حامیان دولت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه صف بندی جدید در مجلس به نفع دولت نیست، گفت: مجلس تا امروز با خواسته های اصلی دولت البته با چالش موافقت کرده است اما اگر مجلس را به دو قسمت مخالف و موافق دولت تقسیم کنیم با تشکیل این فراکسیون از تعداد موافقان با سیاست های دولت کاسته ایم.

نماینده مردم بوکان اظهار داشت: تشکیل فراکسیون تحت عنوان اعتدال یا هر نام دیگری به نفع دولت نیست در حال حاضر بخش عمده اعضای فراکسیون رهروان سیاست های درست دولت را قبول دارند البته نقد هایی نیز به دولت دارند اما دولت را دولتی در مسیر و پیشرو می دانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فراکسیون اصولگرایان حرکت دولت را حرکتی در مسیر درست نمی داند. البته در این فراکسیون هم بعضا با لوایح و پیشنهادات کارشناسی دولت سیاسی برخورد نکرده و موافقت می کنند.

عثمانی گفت: تشکیل فراکسیون حامیان دولت نه تنها مشکلی از دولت حل نمی کند بلکه مشکلات جدیدی برای دولت ایجاد خواهد کرد و سبد آرای دولت در مجلس را کاهش می دهد.

وی افزود: بنده به عنوان نماینده مستقل مجلس از بخش عمده ای از سیاست های دولت حمایت می کنم اما اگر قرار باشد صف بندی به نام حامیان دولت ایجاد شود من عضو چنین فراکسیونی نخواهم شد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت افزود: تشکیل فراکسیون حامیان دولت نه برای کشور مفید است و نه برای دولت.

به گزارش مهر از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، زمزمه تشکیل فراکسیون حامیان دولت در مجلس شنیده شد اما تا امروز اعلام موجودیت فراکسیونی متشکل از حامیان دولت در مجلس به تعویق افتاده است. شنیده شده است که علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی که خود عضو فراکسیون رهروان ولایت است، نیز  مخالف شکل گیری فراکسیون سوم در مجلس است.