عضو گروه تروریستی سعودی فاش کرد؛

طرح گردانهای عبدالله عزام برای ترور رئیس پارلمان لبنان

آفریقا و خاورمیانه

یکی از افراد مظنون بازداشت شده در جریان انفجار در نزدیکی دفتر رایزنی فرهنگی ایران در بیروت علاوه بر اعتراف وابستگی به گردانهای تروریستی عبدالله عزام از طرح ترور نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پرده برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار به تازگی اعترافات فردی به نام "محمود ابوعلفه" که در جریان انفجار تروریستی در نزدیکی دفتر رایزنی فرهنگی ایران در بیروت بازداشت شده را منتشر کرده است.

وی علاوه بر اعتراف به عضویت خود در گردانهای تروریستی عبدالله عزام، از طرح ترور "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان توسط این گروه تروریستی پرده برداشته است.

بازجویان امنیتی لبنان هم در این باره اعلام کردند: "سراج الدین زریفات" یکی از سرکردگان عبدالله عزام این فرد را مامور به رصد نمودن تدابیر امنیتی در نزدیکی دفتر رایزنی فرهنگی ایران و شبکه تلویزیونی المنار که در نزدکی آن بوده، کرده بود.

نیروهای امنیتی لبنان که متوجه تحرکات مشکوک این فرد شده بودند پیش از انفجار وی را بازداشت کردند اما بلافاصله پس از اعترافات وی شاهد وقوع انفجارهای نزدیک  دفتر رایزنی فرهنگی ایران در بیروت بودند.

این تروریست بازداشت شده همچنین اعتراف کرده است که زریفات (سرکرده عبدالله عزام) از وی خواسته بوده که طرح عملیات تروریستی علیه مقر اقامت "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در منطقه "عین التینه" را اجرا کند.

وی نیز در پاسخ به خواسته سرکرده خود چندین بار از مقر اقامت نبیه بری بازدید به عمل می آورد اما در گزارشهای خود به دشواری عملیات ترور رئیس پارلمان لبنان با توجه به تدابیر ویژه امنیتی و لزوم عبور از موانع متعدد اشاره می کند.

بنابر اعترافات این تروریست، با وجود این مسائل در نهایت تصمیم گرفته می شود که مرحله اول این عملیات با استفاده از تعدادی عامل انتحاری اجرایی شود. البته پس از بازداشت این فرد و اعترافات وی مشخص نیست که طرح ترور نبیه بری هنوز در دستور کار گردانهای تروریستی عبدالله عزام وجود داشته باشد.

منابع امنیتی در لبنان همچنین از اعترافات این فرد درباره ترور "وئام وهاب" وزیر سابق و از شخصیتهای حامی حزب الله لبنان در بیروت خبر داده اند که از اهداف گردانهای عبدالله عزام بوده است.

بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی لبنان بلافاصله پس از این اعترافات نبیه بری و وئام وهاب را در جریان طرح تروریستها برای کشتن آنها از طریق انفجار محل اقامت و یا تیراندازی به وسیله سلاحهای پیشرفته قرار داده اند.