اتحادیه های کارگری در کرواسی، دولت را تهدید کردند

اتحادیه کارگران,کرواسی

بلگراد- پنج اتحادیه کارگری کرواسی روز چهارشنبه با برپایی تظاهراتی درمخالفت با انجام تغییرات در قانون کار این کشور، اعلام کردند که با جمع آوری امضا برای انتخابات زودهنگام پارلمانی خواستار کناره گیری دولت خواهند شد.

کرشیمیر سور رییس اتحادیه های مستقل کارگری کرواسی در جمع تظاهرکنندگان در میدان شهر زاگرب گفت که اگر نیاز باشد در میادین شهر جمع خواهیم شد و اجازه نخواهیم داد که در قانون کار تغییراتی ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه های کارگری با جمع آوری امضای شهروندان برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی خواهان سقوط دولت هستند، گفت که حکومتی که به مردم خود بی توجه باشد،نباید درقدرت باقی بماند.

وی همچنین از سازمان های غیر دولتی،بیکاران، بازنشستگان و دانشجویان خواست که به اتحادیه های کاری برای تحقق خواسته های رفاهی و اجتماعی خود ملحق شوند.

به گفته رببس اتحادیه های مستقل کاری در کرواسی، اتحادیه های کارگری تنها سپر دفاعی بین کارگران و دولت هستند.

تظاهر کنندگان در حالی که دولت کرواسی را به بی کفایتی برای رفع مشکلات مردم متهم کرده اند، خواستار لغو پیش نویش اصلاحات در قانون کار شدند.

وزیرکار و امور اجتماعی برای اصلاح در قوانین کار یک سری قوانین جدید را برای تصویب پیشنهاد کرده است.

اروپام**2061**5981
کد N150214