پارلمان منطقه خودمختار کریمه جدایی از اوکراین را رد کرد

اوکراین,بحران92

مسکو-ایرنا- رییس پارلمان محلی منطقه خودمختار کریمه، جدایی این منطقه از اوکراین را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه از کی یف، ˈولادمیر کونستانیوفˈ روز چهارشنبه در نشست اضطراری این پارلمان اعلام کرد که به رغم گزارش برخی رسانه ها، این منطقه نیمه خود مختار قصد جدایی از اوکراین را ندارد.

وی افزود: پارلمان کریمه قصد ندارد با اتخاذ تصمیمی افراطی و تندروانه این منطقه را از اوکراین جدا کند.

کونستانینوا این ادعای رسانه ها را اقدامی برای بی اعتبار کردن پارلمان دانست تا به گونه ای دولت مسکو را نیز تحت فشار قرار دهند.

بر اساس این گزارش، صدها نفر از مردم منطقه خودمختار کریمه در جنوب اوکراین روز گذشته با اجتماع در مقابل پارلمان این منطقه، پرچم روسیه را بر فراز ساختمان آن نصب کردند.

این تجمع در اعتراض به روی کار آمدن حکومت جدید اوکراین برگزار شد و در آن بیش از 500 نفر شرکت کردند.

تجمع کنندگان خواستار استقلال منطقه خودمختار کریمه از اوکراین و برگزاری همه پرسی در مورد موقعیت این منطقه و دفاع از نیروی ویژه پلیس ضدشورش ˈبرکوتˈ در مقابل افراط گرایان شدند.

آنها پرچم های روسیه و منطقه کریمه در دست داشته و شعارهای زنده باد روسیه و برکوت فریاد می زدند.

شبه جزیره کریمه منطقه ای به وسعت 25 هزار و 500 کیلومتر مربع در جنوب اوکراین و در ساحل دریای سیاه واقع شده است.

این منطقه 2 میلیون و 413 هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد یک میلیون و 450 هزار روس، 576 هزار اوکراینی و 245 هزار نفر تاتار هستند.

منطقه کریمه تا سال 1954 در دوره شوروی به روسیه تعلق داشت و در این تاریخ به جمهوری سوسیالیستی اوکراین پیوست و در دوره پس از فروپاشی شوروی هم به عنوان منطقه خود مختار در قلمروی اوکراین باقی ماند. یانوکوویچ روز جمعه گذشته کی یف را به مقصد نا معلومی ترک کرد و مخالفان دولت با استفاده از این فرصت حکومت را ساقط کردند.

پارلمان اوکراین مسوولیت اداره کشور را برعهده دارد و از روز یکشنبه آلکساندر تورچینوف رییس مجلس به عنوان رییس جمهوری موقت منصوب شده است.

مترجمام**1378**1010
کد N149874