انتقاد نماینده دورود از انتخاب سخنرانان جلسات غیرعلنی مجلس

تذکر

تهران - ایرنا - نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: برای انتخاب سخنرانان جلسات غیرعلنی و دیدار با رییس جمهوری عدالت از طرف هیات رییسه رعایت نمی شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا «عباس قائد رحمت» در تذکر آیین نامه ای با اشاره به برگزاری جلسات غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسات افرادی صحبت می کنند که براساس مساوات و رعایت عدالت در مجلس صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: انتخاب این افراد خارج از عدالت است و گروه های سیاسی خاص یا اشخاصی خاص به سخنرانی در جلسات غیرعلنی می پردازند.

نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی طی دو دیدار گذشته مجلس با دولت، افراد خاصی از کمیسیون های خاص در این جلسات به سخنرانی پرداختند که باید هیات رییسه درباره انتخاب این افراد دقت بیشتری داشته باشد.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را در این هنگام برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: امیدواریم در آینده دقت بیشتری شود اما گاهی با زنجیره ای از تقاضاهای صحبت روبه رو هستیم که انتخاب افراد را سخت می کند.

«نادر قاضی پور» نماینده ارومیه در تذکر دیگری خطاب به ابوترابی فرد اظهار داشت: چرا در جلسه علنی دستگاهی روشن است و اعلام حضور نماینده را دارد اما وی در صحن علنی حضور ندارد.

رییس جلسه در پاسخ به وی گفت: اتاق فرمان این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر چنین موضوعی است به شدت با آن برخورد می کنیم.

سیام(3)**9103**9132**1572
کد N149150