آمریکا سه دیپلمات ونزوئلایی را اخراج می کند

آمریکا ونزوئلا

تهران-ایرنا- یک دیپلمات آمریکایی از اخراج سه دیپلمات ونزوئلایی از این کشور خبر داد.

یک دیپلمات آمریکایی روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه در واشنگتن گفت: آمریکا سه دیپلمات ونزوئلایی را در واکنش به اقدام کاراکاس در اخراج سه کنسول آمریکایی ، اخراج می کند.

این مسئول وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد : دو دبیر اول و یک دبیر دوم سفارت ونزوئلا در واشنگتن تا 48 ساعت فرصت خواهند داشت تا آمریکا را ترک کنند.

این گزارش حاکی است: این اقدام آمریکا با توجه به این که ونزوئلا سه دیپلمات آمریکایی را به اتهام حمایت ازمعترضان دولت اخراج کرده بود، دور از انتظار نبود.

این گزارش با بیان این که ˈآمریکا اتهامات مطرح شده از سوی ونزوئلا را بی پایه و اساس اعلام کرده استˈ، افزود: در یک هفته گذشته، لحن مقامات دو کشور در قبال یکدیگر که از سال 2010 میلادی در پی خدشه دار شدن روابط، سفیر متقابل در کشورهای یکدیگر ندارند، تندتر شده است.

ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا خشونت علیه معترضان ونزوئلایی را ˈغیر قابل قبولˈ خوانده بود. این درحالی است که کاراکاس این اظهارات را مداخله در امور داخلی ونزوئلا اعلام و آن را رد کرده است.

دولت ونزوئلا از سه هفته پیش با اعتراض دانشجویان به شرایط بد زندگی از جمله افزایش جرایم خیابانی، افزایش تورم و مشکلات اقتصادی مواجه شده است.

اروپام/9053 ** 1064
کد N148869