قاضی‌پور با پیشنهاد حذف یک بند:

راههای فرار از قانون مالیات را باز نکنیم

مجلس,قاضی‌پور

این اصلاحیه تمام راههای فرار از قانون مالیات را باز گذاشته است این در حالی است که ماده ۳۸ موجود هم کامل است وهم کارکنان زحمتکش امور مالیاتی با آن آشنا هستند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درصحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی پیشنهاد حذف بند۷ لایحه اصلاح قانون مالیتهای مستقیم را مطرح کرد که براساس بند مذکور اموالی که به موجب نذر یا وصیت حسب موردبه وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور درماده ۱۷ این قانون ودر صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکوردر بند ۳ ماده ۲۴ این قانون منتقل شود مشمول مالیات بر درامد اتفاقی خواهد بود. همچنین در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نسبت به منافع هرسال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی با بیان اینکه قانون فعلی خیلی جامع‌تر از این پیشنهاد است، اظهار داشت: این اصلاحیه تمام راههای فرار از قانون مالیات را باز گذاشته است این در حالی است که ماده ۳۸ موجود هم کامل است وهم کارکنان زحمتکش امور مالیاتی با آن آشنا هستند.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: با توجه به اخذ دستور اقتصاد مقاومتی اجازه ندهید؛ راه‌های فرار برای پرداخت مالیات راباز کنیم

کد N148704