هواپیمایی قزاقستان پروازهای اوکراین را لغو کرد

اوکراین

تهران - ایرنا - خبرگزاری ایتارتاس روسیه روز سه شنبه در گزارشی از آستانه پایتخت قزاقستان از لغو پروازها به اوکراین هواپیمایی ملی (آیر آستانه) و هواپیمایی بخش خصوصی ˈاسکاتˈ این کشور خبر داد.

این گزارش به نقل از اعلامیه اسکات اعلام کرد از آنجایی که وضعیت سیاسی و اجتماعی در کیف پایتخت اوکراین بی ثبات است و تقاضایی برای سفر به اوکراین وجود ندارد پروازهای خود به آن کشور را بطور موقت قطع کرده است.

براساس این گزارش، همه پروازهای برنامه ریزی شده گذشته این خط هوایی از اول تا 30 مارس 2014 (از 10 اسفند تا 10 فروردین) لغو شده است.

به گزارش ایتارتاس، ˈایر آستانهˈ نیز که پیشتر بخشی از پروازهای خود به مقصد کیف لغو کرده بود اعلام کرد که منتظر تثبت وضعیت در این کشور بحران زده در شرق اروپا است تا طبق خواست مردم پروازها به مقصد کیف را از سر گیرد.

در عین حال وزارت خارجه قزاقستان نیز به شهروندان قزاق توصیه کرد چنانچه هنوز در کیف بسر می برند و یا آنهایی که قصد سفر به اوکراین را دارند حداکثر احتیاط را در نظر گرفته و از تردد به مکان هایی که تظاهرات و یا گردهم آیی های اعتراضی برگزار می شود پرهیز کرده و حتی در صورت امکان محل زیست خود را شب هنگام ترک نکنند.

مترجمام**1378**1856
کد N147823