اروپا، 4 میلیون بی خانمان و 11میلیون واحدمسکونی خالی دارد

مسکن

تهران - ایرنا - موسسه کمک رسانی به افراد بی خانمان در اروپا اعلام کرد باوجود چهارمیلیون بی خانمان در کشورهای اروپایی، بیش از 11 میلیون واحد مسکونی خالی در سراسر این منطقه وجود دارد.

به نوشته نشریه فرانسوی ˈلوفیگاروˈ، ˈفریک اسپینویجˈ مدیر انجمن اروپایی رسیدگی به افراد بی خانمان پیرامون آمار خیره کننده 11 میلیون واحد مسکونی خالی در اروپا گفت: این در شرایطی است که نیمی از بی خانمان های اروپا ناگزیرند شبها در خیابان بخوابند.

براساس این گزارش، در اسپانیا حداقل 4/3 میلیون واحد مسکونی خالی و در فرانسه 7/2 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد. ایتالیا نیز با 2 میلیون واحد مسکونی خالی در ردیف سوم این فهرست قرار دارد.

این گزارش می افزاید: در آلمان 8/1 میلیون واحد مسکونی خالی، در پرتغال بیش از 735 هزار و در انگلیس نیز 700 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.

ˈدیوید ایرلندˈ مدیر انجمن رسیدگی به منازل مسکونی خالی در اروپا نیز گفت: منازل مسکونی برای آن ساخته می شوند که افراد در آن زندگی کنند. بنابراین وجود منازل مسکونی خالی بیانگر نوعی ناهنجاری اجتماعی است و به منزله نقص در بازار ساخت و ساز مسکن است.

بنابراین گزارش، آمار بالا و حیرت آور منازل مسکونی خالی در اروپا در شرایطی اعلام می شود که با توجه به رکود و شرایط نابسامان اقتصادی در اروپا؛ بسیاری از شهروندان این کشورها از حداقل امکانات زندگی و دسترسی به مایحتاج اولیه محروم هستند.

اروپام 1583**1485/1547
کد N147385