علی مطهری در جمع خبرنگاران:

احضارم به دادگاه غیرقانونی است

مجلس

اگر هیات نظارت بر نمایندگان رفتار مرا خلاف رفتار نمایندگی می‌دانست باید مرا به دادگاه معرفی می‌کرد.

نماینده مردم تهران با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص احضاریه خود به دادگاه اظهار کرد: این احضاریه باید به هیئت نظارت بر نمایندگان فرستاده می‌شد نه برای خود من و آقای ابوترابی فرد نیز گفتند که این احضاریه اشتباهی است.

به گزارش خبرنگا‌ر ایلنا علی مطهری با بیان اینکه احضارش به دادگاه خلاف قانون بوده است، عنوان کرد: اگر هیات نظارت بر نمایندگان رفتار مرا خلاف رفتار نمایندگی می‌دانست باید مرا به دادگاه معرفی می‌کرد.

کد N146769