مطهری در جمع خبرنگاران؛

احضاریه دادستانی برای من غیرقانونی بود

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: احضاریه ای که از طرف دادستانی برای من آمده بود، غیرقانونی بود، بنابراین روز دوشنبه به دادگاه نرفتم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره شکایتی که از وی به خاطر نطقش در صحن علنی مجلس درباره فتنه 88، حوادث پس از انتخابات و اظهارنظرش درباره قوه قضائیه شده بود، گفت: برگه احضاریه برای من آمد، در صحن علنی هم این برگه را آوردند، اما بعد از اینکه این برگه را به آقای ابوترابی فرد که رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، ارائه کردم، گفتند نباید برای شما می آمد. این برگه اشتباها آمده است.

وی افزود: آقای ابوترابی‌فرد برگه ها را از من گرفت و گفت اینها پاسخ نامه ما را دادند، بعد از آن هم من قضیه را دنبال نکردم که ببینم چه اتفاقی افتاده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: اصل این احضاریه قانونی نبود و طبق قانون باید اول از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می‌کردند تا اگر نطق من خارج از وظایف نمایندگی بود، احضاریه می فرستادند.

مطهری گفت: روز دوشنبه به دادگاه نرفتم و نباید هم می رفتم.