قوامی در تذکری:

جداول اعتباری تدوین شده درباره لایحه بودجه فاقد وجاهت قانونی است

مجلس,قوامی,نماینده اسفراین

بر اساس این ماده بعد از رای‌گیری و تصویب لایحه بودجه نمی‌توان گزارش دیگری را ارائه کرد و لذا جدول اعتباری تدوین شده در‌باره لایحه بودجه فاقد وجاهت قانونی است

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر و اخطاری باستناد به ماده ۱۸۷ ایین نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: براساس این ماده بعد از رای‌گیری و تصویب لایحه بودجه نمی‌توان گزارش دیگری را ارائه کرد و لذا جدول اعتباری تدوین شده در‌باره لایحه بودجه فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده مردم اسفراین با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص جداول اعتباری لایحه بودجه گفت: در آن بیست روزی که لایحه بودجه تصویب شد جدول اعتباری این لایحه را امضا کرده اما زمانی که جداول در نشست علنی رای گیری شد آن جداول مطرح نبود، لذا در حال حاضر مشخص نیست که کدام یک از جداول اعتباری تصویب و کدام یک بدون نظر نمایندگان ارائه شده است که به طور حتم این موضوع غیر قانونی است

علی لاریحانی رئیس مجلس شورای اسلامی تذکراین نماینده وارد نداست

کد N146402