دولت احمدی‌نژاد رکوردار استیضاح و دولت هاشمی باثبات‌ترین دولت

دولت, استیضاح

در ادوار 9 گانه مجلس تاکنون 7 استیضاح به ثمر نشسته است.

 به گزارش آفتاب به نقل از خبرآنلاین،  سایه «استیضاح» به عنوان پرقدرت‌ترین ابزار نظارتی مجلس در همه دوره‌های

یازده گانه دولت‌های جمهوری اسلامی  و از سوی نمایندگان 9 دوره مجلس وجود
داشته است. استیضاح‌‌هایی که برخی ریشه در مطالبات ملی و منطقه‌ای داشتند و
برخی نیز عقبه سیاسی داشته‌اند.

شهاب الدین گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی دولت اول میرحسین موسوی، نخستین وزیری بود که کارش به استیضاح کشید و
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار دولت دوم محمود احمدی نژاد آخرین وزیری که
تاکنون با رای مثبت نمایندگان از کار برکنار شده است.

از سوی دیگر در یازده دولت جمهوری اسلامی روی کار آمده​اند از میان حجم استیضاح​هایی که در 9 دوره پارلمان مطرح شده
است، تنها 7 استیضاح به ثمر نشسته است. دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی تنها
یک استیضاح را در کارنامه دولتداری خود به ثبت رسانده است و دولت
احمدی‌نژاد با وجود حجم بالای استیضاح‌هایی که درمورد وزرایش مطرح بود تنها
3 استیضاح به ثمر نشست تا دولت او در این زمینه نیز رکوردار باشد. دولت
سیدمحمد خاتمی هم دو استیضاح را در کارنامه خود ثبت کرده است.

از سوی دیگر عبدالرضا شیخ الاسلام وزیرکار محمود احمدی نژاد با 192 رای موافق  56 مخالف و  24 ممتنع قاطع ترین
برکناری را در تاریخ مجالس نه گانه به خود اختصاص داده است.

در جدول زیر همه وزرای استیضاح شده در ادوار محتلف دولت و مجلس را مطالعه فرمایید:

اسامی دولت​ها


اسامی وزرای استیضاح شده


مجالس استیضاح کننده


آرای ماخوذه


دولت اول هاشمی


ایرج فاضل وزیر بهداشت


مجلس سوم


114 مخالف/115 موافق/ 17 ممتنع


دولت اول خاتمی


عبدالله نوری وزیر کشور


مجلس پنجم


117 مخالف/137 موافق/11 ممتنع


دولت دوم خاتمی


احمد خرم وزیر راه


مجلس هفتم


59 مخالف/188 موافق/9 ممتنع


دولت اول احمدی​نژاد


علی کردان وزیر کشور


مجلس هشتم


45 مخالف/188 موافق/14 ممتنع


 دولت دوم احمدی​نژاد


حمید بهبهانی وزیر راه


مجلس هشتم


78 مخالف/147 موافق/ 9 ممتنع


دولت دوم احمدی‌نژاد


عبدالرضا شیح الاسلام وزیر کار


مجلس نهم


56 مخالف/ 192موافق/24 ممتنع

فاطمه استیری
کد N146078