وزیر‌دادگستری در جمع خبرنگاران:

برخورد با مطبوعات باید مبتنی برقانون باشد

سیاست داخلی,وزیر‌دادگستری

به منظور کنترل بازار شب عید، بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان شعب تعزیرات دخیل خواهیم کرد، با رعایت فروشندگان و کنترل بازار؛ در ایام شب عید به مردم اجحاف نشود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: برخورد با مطبوعات باید منطبق با قا‌نون مطبوعات باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجه السلام ‌والمسملمین مصطفی پورمحمدی که رئیس قوه قضائیه را در سفر استانی به کرمانشاه همراهی می‌کند؛ در بدو ورود به این استان در جمع خبرنگاران در خصوص قانون جدید تعزیرات گفت: این قانون به تازگی ابلاغ شده است و در آن رسیدگی به تخلفات تعزیرات و جرائم به قوه قضائیه واگذار شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اختیارات سازمان تعزیرات در قانون جدید محدود شده است، ‌خاطر‌نشان کرد: شکایت از متخلفین آزاد است و هر کس شکایتی بکند رسیدگی می‌شود.

وزیر‌دادگستری افزود: در حال بررسی برای راه اندازی شبکه بازرسان افتخاری هستیم و اگر قانون اجازه بدهد؛ این شبکه را متشکل از مجموعه‌های اماده همکاری هستند، ایجاد می‌کنیم.

پور‌محمدی ‌هدف از راه اندازی این شبکه را کاهش رسیدگی به تخلفات و بهبود یا فتن کنترل بازار ارزیابی کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه سازمان تعزیرات برای بازار شب عید چیست‌؟ اظهار داشت: به منظور کنترل بازار شب عید، بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان شعب تعزیرات دخیل خواهیم کرد، با رعایت فروشندگان و کنترل بازار؛ در ایام شب عید به مردم اجحاف نشود.

پور‌محمدی در خصوص توقیف روزنامه آسمان تصریح کرد: دولت معتقد است آنچه در قا نون آمده است؛ باید رعایت شودو برخورد با مطبوعات نیز باید دقیقاً منطبق با قا نون باشد.

وی تاکید کرد: ما از این سیاست ومنطق کاملاً دفاع می‌کنیم و اگر همه در برابر قا‌نون یکسان باشند، مردم نیز آ‌سایش خاطر‌خواهند داشت و سیاست دولت یازد هم حاکمیت اعمال قانون است.

کد N145832