لوموند: آفریقای مرکزی آبستن فاجعه است

ایالات متحده آفریقا,اتحادیه آفریقا

روزنامه فرانسوی لوموند با ارائه گزارشی از وضعیت اسف بار در آفریقای مرکزی نبست به حاد شدن شرایط خصوصا برای زنان و کودکان هشدار داده و از آن به عنوان یک فاجعه در آینده ای نزدیک خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه فرانسوی در این گزارش می نویسد گستردگی خشونتها در جمهوری آفریقای مرکزی به حدی است که برخی از نهادهای بین المللی از جمله صندوق کودکان سازمان ملل از قربانی شدن کودکان در این خشونتها به شدت ابراز تاسف کرده است.

صندوق کودکان سازمان ملل از اقدامات عاملان قتل عام و کشتار کودکان ابراز انزجار کرده است. این روزنامه همچنین نوشته است بحران غذایی نیز بسیاری از پناهجویان آفریقای مرکزی را تهدید می کند.

کمبود مواد غذایی در حال حاضر در بازار مرکزی بانگی پایتخت آفریقای مرکزی مشهود است. کمکهای غذایی اندک اندک به بانگی می رسد. کامیونها با دشواری زیاد تحت محافظت نیروهای آفریقایی موسوم به میسکا از کامرون وارد آفریقای مرکزی می شوند چرا که اکثر رانندگان می گویند جاده ها امن نیستند و به این کشور نمی روند. برنامه غذایی جهانی عملیات گسترده ای را برای انتقال مواد غذایی از کامرون به این کشور آغاز کرده است.

به نوشته لوموند از سوی دیگر با انتقال مواد غذایی به بانگی مشکل دیگری پدید می آید و آن انتقال این مواد غذایی به مناطق دیگر کشور است چرا که وضع امنیتی مناسب نیست و خطر بحران غذایی به طور جدی مردم این کشور را تهدید می کند.

4949

کد N145305