"گول این فرشته را نخورید؛ او فاسد و بی‌رحم است"

کد N144906