درگیری مقابل پارلمان قبرس

به خشونت کشیده شد,یونان

آتن- ایرنا- معترضین قبرسی در اعتراض به خصوصی سازی شرکت برق دولتی این کشور با نیروهای امنیتی مقابل پارلمان این کشور در گیر شدند.

به گزارش روزدوشنبه ایرنا به نقل از سامانه خبریˈ التفروسˈ ازنیکوزیا، صبح روز دوشنبه درگیری بین معترضین و نیروهای امنیتی درمقابل پارلمان قبرس رخداد.

براساس گزارش همین سامانه خبری، کارکنان اداره برق قبرس( بحش جنوبی و یونانی نشین) به نشانه مخالفت با واگذاری شرکت برق این کشوربه بخش خصوصی درمقابل پارلمان قبرس که درحال بحث دراین رابطه بود، تجمع اعتراضی برپا کرده بودند .

نیروهای امنیتی برای جلوگیری و متفرق کردن معترضین وارد عمل شدند و درگیری های شدیدی بین معترضین ونیروهای امنیتی رخ داد.

براثراین درگیری برق ساختمان پارلمان قبرس برای مدت یکساعت قطع،ساختمان پارلمان درتاریکی فرورفت وبه علت بسته ماندن درهای خودکار پارلمان، نمایندگان مدت یکساعت درساختمان پارلمان گرفتارشده بودند.

معترضین قبرس به نشانه مخالفت با واگذاری شرکت برق این کشوربه بخش خصوصی با سردادن شعارهایی تلاش کردند که وارد ساختمان پارلمان شوند که با عکس العمل شدید نیروهای امنیتی روبروشدند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین بشدت ازگازاشک آوراستفاده کردند.

قبرس جنوبی( بخش یونانی نشین) که با مشکلات وبحران مالی روبرست به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی به این کشور،ازسال گذشته میلادی اقدام به یک سری اصلاحات اقتصادی،اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و ازجمله واگذاری شرکت ها و ادارات دولتی به بخش خصوصی کرده که این امربا عکس العمل ونارضایتی شهروندان این کشور روبرو شده است.

اروپام**2170**1856
کد N144739